Нормативно-правова база

Конституція України
Цивільний кодекс України

Закон України "Про освіту"
Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Бюджетний кодекс України
Міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»
Накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Прозатвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Прозатвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Прозатвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;
Листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"; від 05.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», від 09.04.2012 № 1/9-272 , від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків», від 28.11.2013 №1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах".
Закон України ''Про благодійництво та благодійні організації''
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування''; від 17.08.1998 №1295 "Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт".

Положення про батьківський комітет школи

Кiлькiсть переглядiв: 93