Астрономія. 11 клас:

Для ЗНЗ.Бібліотека електронних наочностей. Реком. МОН України. Версія 1.0 [Електронний ресурс]/Інститут педагогіки ФПН України. – К., 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Розроблений ППЗ призначений для забезпечення вивчення астрономії в 11 кл. ЗНЗ. ППЗ призначений для використання як для самостійної роботи учнів, так і для колективної форми навчання, проведення поточної атестації.

Структура ППЗ «Астрономія, 11 клас» розроблена у відповідності до діючих програм для ЗНЗ з предмету «Астрономія». В процесі розробки сценарію і архітектури ППЗ авторами враховані як змістові, так і технологічні особливості таких програмних засобів, їхні особливості в порівнянні з друкованими посібниками, дидактичні можливості віртуальних експериментів як складових навчального процесу

Структура побудови ППЗ «Астрономія, 11 клас» дозволяє використовувати його для підтримки фронтальних, індивідуальних і групових форм роботи учнів на уроці та в позакласній діяльності в процесі формування фундаментальних знань про явища природи, закони і закономірності їх протікання.


Астрономия:

Большая детская электронная энциклопедия

[Электронный ресурс].- К.: Mastermedia, 2003.- 1 электрон.опт. диск (СD-POM)

Энциклопедия содержит огромное количество справочных материалов и приложений: данные о небесных телах, отдельные разделы по каждой из планет солнечной системы, фото – и видео – галереи, таблицы астрономических единиц исчисления, рефераты, библиографию и многое другое. Электронный поиск и удобная рубрикация позволяет быстро находить именно то, что нам нужно. Этот диск поможет подготовить основательный доклад по астрономии, получить исчерпывающую справку об интересующем небесном объекте или разгадать кроссворд. А, кроме того, заменит несколько дорогостоящих и тяжеловесных фолиантов, что сэкономит вам деньги и место на полке.


ФІЗИКА

Віртуальна фізична лабораторія.

Фізика. 7 клас .

Педагогічний програмний засіб. [Електронний ресурс].- 1 електрон. опт. диск (СD-POM).- Додаток: Методичний посібник [Текст]/Під ред.В.В.Гоголя.-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007

У методичному посібнику розкриті особливості викладання фізики на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом «Віртуальна фізична лабораторія, Фізика, 7 клас» для ЗНЗ.

Мета посібника – допомогти вчителеві фізики у проведенні уроків та оцінюванні знань учнів, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків фізики у 7 класі. Мультимедійна частина посібника (ком пакт-диск) є педагогічним програмним засобом «Віртуальна фізична лабораторія, Фізика, 7 клас».

Посібник адресований учителям ЗНЗ, студентам вищих навчальних педагогічного профілю, а також слухачам систем післядипломної педагогічної освіти.

Віртуальна фізична лабораторія.

Фізика, 10-11 клас

[Електронний ресурс].-Педагогічний програмний засіб. Версія 1.0: Для ЗНЗ.- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

У методичному посібнику розкриті особливості викладання фізики на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом «Віртуальна фізична лабораторія, Фізика, 10-11 клас» .

Мета посібника – допомогти вчителеві фізики у проведенні уроків та оцінюванні знань учнів, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків фізики у 10-11 класі. Мультимедійна частина посібника (компакт-диск) є педагогічним програмним засобом «Віртуальна фізична лабораторія, Фізика, 10-11 клас».

Посібник адресований учителям ЗНЗ, студентам вищих навчальних педагогічного профілю, а також слухачам систем післядипломної педагогічної освіти

Фізика, 7 клас. Методичний посібник:

Для ЗНЗ. Версія 2.0 [Електронний ресурс].- 1 електрон. опт. диск (СD-POM).- Додаток : Методичний посібник [Текст]/Під ред.. В.В.Гоголя.- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2009

У методичному посібнику розкриті особливості викладання фізики на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом « Фізика, 7 клас» для ЗНЗ.

Мета посібника – допомогти вчителеві фізики у проведенні уроків та оцінюванні знань учнів, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків фізики у 7 класі. Мультимедійна частина посібника (компакт-диск) є педагогічним програмним засобом «Фізика, 7 клас».

Фізика, 7 клас . Мультимедійний підручник. [Електронний ресурс] .- 1 електрон. опт. диск (СD-POM). - Рівне: ПП «Контур Плюс», 2009.- (Нова школа).

«Нова школа» пропонує новий засіб оволодіння знаннями для більш повного і точного розуміння предмета. Мультимедійний підручник повністю відповідає шкільному курсу предмета, значно збагачуючи його виклад сучасними технологіями навчання. За допомогою графіки та анімації існує можливість побачити те, що дуже складно чи взагалі неможливо передати словами. Сучасні технології та дружня, ігрова форма викладу створюють комфортне середовище для навчання. Це суттєво підвищує швидкість та якість засвоєння матеріалу.

Фізика, 8 клас.

[Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (СD-POM). –Додаток : Методичний посібник [Текст]. - Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007

У методичному посібнику розкриті особливості викладання фізики на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом « Фізика, 8 клас» .

Мета посібника – допомогти вчителеві фізики у проведенні уроків та оцінюванні знань учнів, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків фізики у 8 класі. Мультимедійна частина посібника (компакт-диск) є педагогічним програмним засобом «Фізика, 8 клас».

Фізика, 8 клас .

Мультимедійний підручник.

[Електронний ресурс] .- 1 електрон. опт. диск (СD-POM). - Рівне: ПП «Контур Плюс», 2009.- (Нова школа)

«Нова школа» пропонує новий засіб оволодіння знаннями для більш повного і точного розуміння предмета. Мультимедійний підручник повністю відповідає шкільному курсу предмета, значно збагачуючи його виклад сучасними технологіями навчання. За допомогою графіки та анімації існує можливість побачити те, що дуже складно чи взагалі неможливо передати словами. Сучасні технології та дружня, ігрова форма викладу створюють комфортне середовище для навчання. Це суттєво підвищує швидкість та якість засвоєння матеріалу.

Фізика, 11 клас.

Методичні рекомендації : Для ЗНЗ [Електронний ресурс].- 1 електрон. опт. диск (СD-POM). - /ДП «Інститут педагогічних інформаційних технологій» .- Додаток : Методичний посібник [Текст].-К.: 2008

Навчальне програмне забезпечення для викладання та вивчення фізики у 11 класі ЗНЗ (НПЗ) створене згідно з чинною навчальною програмою з фізики, затвердженою МОН України.

Мета НПЗ полягає в активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх самостійності в опануванні знань, формуванні інформаційної та інших базових компетентностей особистості, посиленні позитивної мотивації до навчання фізики.

Кiлькiсть переглядiв: 153