Шкільному бібліотекарю!

Шановні колеги! Пропоную вам матеріали для роботи

Періодичні видання для шкільних бібліотекарів

Архів журналу "Бібліотечна планета" за 2005-2011 рр.-http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=429

Архів журналу "Бібліотечний вісник" за 2005-2011 рр.-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=Soc_Gum/Bib_Visnyk/index.html

Архів журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" за 2008-2011 рр.-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=Soc_Gum/Bdil/index.html

Архів видань Національної бібліотеки України для дітей за 2002-2011 рр.-

http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=293

Архів журналу "Библиотека в школе" за 2001-2011 рр.

http://lib.1september.ru/libarchive.php

Сайт "Библиотекарь.ru"

http://www.bibliotekar.ru/

Кiлькiсть переглядiв: 105