Всесвітня історія

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії, 8 клас.

Для ЗНЗ [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій .- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії для 9 класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з нової історії (ХVI-XVIII т..), 8 клас», Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури.

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії, 9 клас.

Для ЗНЗ [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій.- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії для 9 класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з нової історії (1789 – 1914 рр.), 9 клас», рекомендовано МОН України (лист №1/11-1770 від 29.06.1999 р.). Електронний атлас містить 25 карт з коментарями, понад 300 ілюстрацій, 156 запитання для самоперевірки.

Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури.

Новітня історія. 11 клас:

Педагогічний програмний засіб. (Версія 2.0) [Електронний ресурс].-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Педагогічний програмний засіб розроблений відповідно до навчальної програми з новітньої історії для 11 класу ЗНЗ.

Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з 35 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо – та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тексти.

Програмний засіб «Новітня історія, 11 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик.

Історія України

Електронний атлас з Історії України для 5 класу ЗНЗ.

Версія 4.1 [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій. – К., 2004.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Електронний атлас з Історії України для 5 класу ЗНЗ виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобі навчання МОН України. Він містить:

історичні карти, які відображають події та явища вітчизняної історії від доби давньослов’янських племен до сьогодення. Додаються також карти історико-етнографічного районування України та стародавнього Києва. Ввідна частина знайомить учня з правилами прочитання історичної карти;тексти, які стисло коментують тему і доповнюють зміст карти; запитання за темами, що дають можливість учневі здійснювати самоперевірку;ілюстрації у вигляді художніх малюнків тематичного змісту;розваги надають можливість учневі самому відтворити карту.

До Вашої уваги пропонуємо СD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії. Програма оснащена функціями масштабування і «мандрування» картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і детальної інформації.

Атлас може бути корисним не тільки як навчальне видання, а й стати у пригоді усім, хто цікавиться історією.

Електронний атлас для курсу з Історії України , 8 клас. Для ЗНЗ .

Версія 4.1[Електронний ресурс]/Інститут передових технологій.- К.,- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Електронний атлас для курсу з історії України для в класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з історії України (XVI-XVIII т..), 8 клас», рекомендовано МОН України (лист №1/11-3007 від 06.07.2001 р.). Електронний атлас містить 14 карт з коментарями, понад 200 ілюстрацій, 276 запитання для самоперевірки.

Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури.

Історія України. 9 клас: Педагогічний програмний засіб.

(Версія 2.0) [Електронний ресурс].-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Педагогічний програмний засіб розроблений відповідно до навчальної програми з «Історії України, 9 клас» для ЗНЗ.

Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з 49 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо – та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тексти.

Програмний засіб «Історія України, 9 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик.

Історія України

[Електронний ресурс].- К.: ДП «Атлантік», 2002.-1 електрон.опт. диск (СD-POM)

Пропонуємо Вам мультимедійне видання з історії України від первісних часів до сучасності. Диск складається з наступних розділів:

Курс історії України. Ви прочитаєте або прослухаєте ілюстрований курс лекцій, який охоплює всі без винятку теми, введені в програму з історії України для шкільних випускних іспитів та для вступних до вищих навчальних закладів.

ХАРКІВЩИНОЗНАВСТВО

Харьков. По заказу Харьковского городского совета

[Електронный ресурс] /Студия Д. Коновалова.- Х., 2007.- 1 электрон. опт. диск (СD-POM)

Матеріали даного компакт-диску познайомлять користувача із славним минулим і сучасністю нашого краю.

Рекомендовано для учнів 8-9 класів ЗНЗ, учителів, які викладають спецкурс «Харківщинознавство», учителів історії та географії, керівників краєзнавчих гуртків та всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Правознавство, 9 – 11 клас.

Дистанційний курс. Клієнтська частина., версія 1.0[Електронний ресурс]/Розробл. на замовлення Інституту інноваційних технологій і МОН України. - К.: КПІ, 2006.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Дистанційний курс «Правознавство, 9-11 класи» призначений для використання у режимі дистанційного навчання через Інтернет або у режимі електронного підручника, якщо можливості підключення до Інтернету немає.

Використання ДК «Правознавство», в першу чергу, передбачається забезпечувати у шкільних комп’ютерних класах на базі поставлених навчальних комп’ютерних комплексів (НВК), до складу яких входять об’єднана у локальну мережу комп’ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення. У цих класах мають відбуватися заняття учнів (через Інтернет або у локальному режимі). Іншим варіантом може бути самостійне навчання учнів на будь-якому комп’ютері поза межами школи, що технічно забезпечує умови функціонування ДК «Правознавство».

Використання нових дистанційних технологій навчання наразі може принципово допомогти у вирішенні проблеми вирівняння якості підготовки випускники шкіл до випускних іспиті та вступу у ВНЗ по всіх регіонах України. Саме цьому має сприяти реалізація запропонованого проект.

Декларація в малюнках.

[Електронний ресурс]/Харківська обласна державна адміністрація . Харківська обласна рада. Союз професійних державних службовців. – Х., 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Для створення цієї презентації була використана інформація офіційного веб-сайту Організації Об’єднаних Націй та офіційного веб-сайту Верховної Ради України.

Кiлькiсть переглядiв: 151