Атлас мира.

[Электронний ресурс].- К.: Тов. «Компроект», 2004.-1электрон. опт. диск (СD-POM)

Лучший мультимедийный атлас мира представляет собой огромный труд, вобравший в себя научные исследования ученых разных эпох, континентоd и стран. Здесь есть все необходимое: атлас содержит достаточно подробное и точное изображение вод и рельефа Земли, политико-административного деления, расположения населенных пунктов, данные о геологическом строении, почвах, климатических условиях. Растительном и животном мире. Физико-географический атлас мира снабжен удобной навигацией по детализированной карте планеты, системой масштабирования, краткими путеводителями с описаниями природных ресурсов, историческими заметками тех или иных мест, подробными картами центральных городов.

Географія материків і океанів. 7 клас.

Електронний атлас. Для ЗНЗ [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM). - Додаток: Методичний посібник [Текст]/Під ред. О.В.Барди.-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007. -45 с

У методичному посібнику розкриті особливості викладання «Географії материків і океанів, 7 клас» на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом «Географії материків і океанів, 7 клас » для ЗНЗ.

Мета посібника – допомогти вчителеві географії у проведенні уроків та оцінюванні знань учнів, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків географії у 7 класі. Мультимедійна частина посібника (компакт-диск) є педагогічним програмним засобом «Географії материків і океанів, 7 клас».

Посібник адресований учителям ЗНЗ, студентам вищих навчальних закладів педагогічного профілю, а також слухачам системи післядипломної педагогічної освіти.

Географія України. Атлас для 8-9-х класів.

Версія 4.1[Електронний ресурс] /Інститут передових технологій.- К., 2004.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

До Вашої уваги пропонуємо СD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії.

Програма оснащена функціями масштабування і «мандрування» картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і більш детальної інформації. До кожної карти подані тексти-коментарі, що доповнюють і конкретизують відповідну картографічну інформацію.

Наявність запитань за змістом видання допомагає користувачеві здійснити самоперевірку. Додатково СD оснащений блоком «Регіони», в якому подано карти, загальні відомості і статистичні карти на всі області України, Автономну Республіку Крим, а також Київ і Севастополь.

Економічна і соціальна географія світу.

Для 10-11 класів ЗНЗ.

Версія 4.1[Електронний ресурс] /Інститут передових технологій.- К., 2004.- 1 електрон. опт.диск (СD-POM)

До Вашої уваги пропонуємо СD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії. Програма оснащена функціями масштабування і «мандрування» картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і детальної інформації. До кожної карти подані тексти-коментарі, що доповнюють і конкретизують відповідну картографічну інформацію. Наявність запитань за змістом видання допомагає користувачеві здійснити самоперевірку. Атлас може бути корисним не тільки як навчальне видання, а й стати у пригоді усім, хто цікавиться географією.

Фізична географія України. 8 клас.

[Електронний ресурс] .- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) .- Додаток: Методичний посібник [Текст]/Під ред. О.В.Барди. -Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 41 с.

У методичному посібнику розкриті особливості викладання фізичної географії України на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом « Фізична географія України, 8 клас» для ЗНЗ.

Мета посібника – допомогти вчителеві географії у проведенні уроків та оцінюванні знань учнів, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків географії у 8 класі. Мультимедійна частина посібника (компакт-диск) є педагогічним програмним засобом « Фізична географія України, 8 клас».

Кiлькiсть переглядiв: 87