Повернутися до звичайного режиму

Американский английский.

Интенсивный курс английского языка [Электронный ресурс].- К.: Master Media, 2003.- 1 электрон. опт. диск (СD-POM)

На диске представлен самый мощный обучающий курс американского английского языка. Программа обучения не представляет собой традиционный учебник.В нем нет грамматических разделов, нет многочисленных, надоевших со школьной или институтской поры упражнений, С другой стороны, это – не разговорник с его стандартным набором фраз первой необходимости, типа: «Который час?», «Сколько стоит?» или «Как проехать?». А курс,направленный на подготовку обучаемого к восприятию английской речи на слух, путем чередования скорости чтения диалогового курса. Также использование метода «Погружения», со специально подобранным музыкальным сопровождением. Программа обучения состоит из 10 глав – более 1000 вводимых слов и идиом, 10 аудиоуроков, комплектов поурочных карточек-слов необходимых для запоминания новых терминов, а также грамматических приложений, плюс ко всему – есть возможность звуковой самопроверки в каждой главе.


Країнознавство. 10 клас:

Методичні рекомендації. Для ЗНЗ[Електронний ресурс].- 1електрон. опт. диск (СD-POM). - /ДП «Інститут педагогічних інформаційних технологій .- Додаток : Методичний посібник (Текст).-К., 2010

У даному збірнику представлені методичні рекомендації щодо використання мультимедіа на уроках іноземної мови та розробки уроків з електронним супроводом. Запропонована форма проведення уроків дозволяє поглиблювати знання учнів, формувати мислення та активно оволодівати іноземною мовою в усіх видах мовленевої діяльності: говоріння, аудіювання, читання та письмо з тим, щоб вільно користуватися мовою на уроках та у повсякденному житті.

Рекомендовано МОН України.


Країнознавство. 11 клас:

Методичні рекомендації. ДляЗНЗ[Електронний ресурс].- 1електрон. опт. диск (СD-POM). - /ДП «Інститут педагогічних інформаційних технологій .- Додаток : Методичний посібник [Текст].-К., 2010

У даному збірнику представлені методичні рекомендації щодо використання мультимедіа на уроках іноземної мови та розробки уроків з електронним супроводом. Запропонована форма проведення уроків дозволяє поглиблювати знання учнів, формувати мислення та активно оволодівати іноземною мовою в усіх видах мовленевої діяльності: говоріння, аудіювання, читання та письмо з тим, щоб вільно користуватися мовою на уроках та у повсякденному житті.

Рекомендовано МОН України.


10000 Words.

Навчальне середовище «10000 words» для комп’ютерної підтримки курсу іноземної мови загальноосвітньої школи. Версія 1,0 [Електронный ресурс]/Харківський державній педагогічний університет Ім. Г.С.Сковороди .- Х.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

Диск «10000 Words» - це:лексичний тренажер по темах, визначених програмою з англійської мови для ЗНЗ і рекомендованих МОН України;

засіб контролю лексичних навичок для поточного або тематичного оцінювання;

засіб самонавчання та самоконтролю.

«10000 words» призначене:

учням середніх та старших класів – для швидкого та ефективного засвоєння лексики англійської мови, підготовки до іспитів та до участі в олімпіадах;випускникам шкіл – для підготовки до вступних іспитів до вищих навчальних закладів;учителям шкіл – для підняття навчального процесу на сучасний рівень, підвищення ефективності своєї роботи, звільнення від рутинних форм роботи;батькам – для озброєння своїх дітей високоефективним комп’ютерним засобом вивчення та вдосконалення української мови.

Кiлькiсть переглядiв: 123