Основні напрями діяльності закладу освіти на 2018/2019 навчальний рік


– виконання основних положень Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті; законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних, регіональних, міських та районних освітніх програм;
– забезпечення виконання конституційних вимог щодо рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти;
– створення належних умов для навчання і виховання дітей, розвитку інноваційної діяльності та педагогічної ініціативи;
– формування інтелектуально розвиненої, соціально активної, морально і фізично здорової особистості;
– дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу;
– зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

/Files/images/tiger-1297031150.jpg

Навчальна робота:


– забезпечення якісного виконання навчальних планів та програм;
– створення умов для профільного навчання;
– організація диференційованого навчання учнів;
– продовження роботи з обдарованими дітьми, сприяння розвитку їх таланту, проводення індивідуальної роботи для самореалізації їх здібностей, залучення їх до різноманітних інтелектуальних змагань, конкурсів, турнірів;
– підвищення результативності участі в предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах;
– сприяння участі учнів у роботі МАН;
– використання в педагогічному процесі нових сучасних технологій із залученням учнів до активної участі у ньому.

Виховна та соціальна робота:


– забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;
– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод громадянина, почуття власної гідності, свідомого
ставлення до своїх обов'язків;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу;
– виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
– запобігання правопорушень учнів, організація профілактичної роботи з правового виховання;
– сприяння засвоєнню духовних цінностей та ідеалів, виховання культури поведінки;
– розвиток прагнення до освіти, творчого вдосконалення, здатності до самодисципліни, самооцінки, вміння відповідати за свої вчинки;
– організація змістовної позакласної та позаурочної роботи;
– продовження роботи щодо вдосконалення шкільного самоврядування.

Методична робота:


– розробка та впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень, участь у олімпіадах тощо);
– розробка та впровадження у навчальний процес комп’ютерних технологій;
– продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів;
– забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня;
– виявлення нових педагогічних явищ, ідей, фактів, нових педагогічних цінностей;
– підвищення професійної компетенції вчителя, поширення та пропаганда передового педагогічного досвіду;
– здійснення методичної допомоги молодим спеціалістам.

/Files/images/Напр.роб1.jpg

Адміністративна діяльність:


– адекватна оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи;
– продовження системи управління закладом освіти на основі моніторингу.

Кiлькiсть переглядiв: 400