Програма розвитку школи сприяння здоров'ю

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Загальні положення.

2. Основна мета та завдання програми.

3. Форми та методи роботи.

4. Основні напрямки роботи.

5. Очікуваний результат.

6. Особливості реалізації програми.

7. Термін дії програми.

8. Основні нормативно-правові документи.

9. Список використаної літератури.

Загальні положення

Даючи знання – не відбирай здоров’я

Школа - це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому саме школа має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров'я. Школа - єдиний організм із тісними взаємозв'язками всіх його структурних компонентів. Програма покликана чітко регламентувати діяльність кожного з них на шляху до кінцевої мети - створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.

Для то, щоб наші діти не були ослаблені та хворобливі, раціонально харчувалися, займалися справжньою фізкультурою та не зазнавали нервових перевантажень, слід керуватися Державною програмою «Діти України», в якій підкреслюється, що здоров'я підліткового покоління - це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов'язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей учня та формування його як творчої особистості.

Усвідомлюючи це, протягом останніх років у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №94 активно пропагується здоровий спосіб життя, проводяться виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я, профілактики шкідливих звичок, у яких задіяні всі учасники навчально-виховного процесу.

Соціально-психологічна служба школи проводить діагностування з питань психологічного здоров'я учнів школи та працює в напрямку реабілітації учнівської молоді, яка потребує психолого-педагогічного втручання. Організовує зустрічі з лікарями, фахівцями з питань загартування та поліпшення фізичного розвитку, проводить засідання, на яких розглядаються проблеми тютюнокуріння, уживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин. Соціально-педагогічною службою проводиться батьківський лекторій, індивідуальні та групові бесіди, тренінгові заняття, наукові конференції тощо.

Учителі фізичної культури забезпечують розвиток фізичних здібностей не тільки на уроках, а й у позаурочний час. Працюють спортивні гуртки, проводяться спартакіади, змагання, спортивно-ігрові заходи.

Основна мета програми:

 • сприяти засвоєнню системи знань про людину як невід'ємну частину природи, природні фактори небезпеки та чинники здоров'я;
 • формувати та розвивати культуру здоров'я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя;
 • виховувати свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності.

Програма має вирішувати такі завдання:

 • здійснення освітньої діяльності фахівцями для педагогічного та батьківського колективів із метою підвищення кваліфікації учасників реалізації програми;
 • організація науково-методичного й інформаційного супроводу діяльності;
 • сприяння співпраці школи зі службами та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров'я;
 • розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини;
 • запобігання виникненню психологічних і соціальних проблем;

Форми та методи роботи:

 • години спілкування;
 • тренінги;
 • «круглі столи»;
 • спільні заходи з батьками;
 • консультаційні пункти;
 • діяльність органів учнівського самоврядування;
 • інтелектуальні та розвивальні ігри;
 • гуртки та клуби за інтересами;
 • конференції, диспути, дискусії;
 • дні відкритих дверей;
 • батьківські збори;
 • моніторинг;
 • просвітницькі акції;
 • шкільні газети;
 • уроки фізкультури;
 • заняття в спортивних секціях і гуртках;
 • спортивні свята;
 • районні змагання з різних видів спорту;
 • спортивно-оздоровчі заходи в режимі дня (фізкультхвилинки, рухливі ігри на перервах);
 • виготовлення наглядної та інформаційної агітації щодо попередження захворювань і шкідливих звичок;
 • екскурсії природничого та краєзнавчого напрямку. Вдале поєднання пізнання і здорового дозвілля.

Основні напрямки роботи:

Психологічний:
корекція неправильного виховання і ранніх аномалій розвитку особистості.
Педагогічний:
виховання установок на здоровий спосіб життя, попередження розповсюдження шкідливих звичок.

Санітарно-гігієнічний:
підвищення санітарної грамотності і культури на всіх вікових рівнях.
Медико-соціальний:
робота з дітьми групи ризику (тобто з тими, які активно споживають алкоголь, тютюн, токсичні речовини).

Очікуваний результат:

 • Створення комфортних умов перебування дитини у школі, раціональна організація навчальної діяльності, її цілісна перебудова відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм, що забезпечить збереження й укріплення здоров'я учасників навчально-виховного процесу.
 • Перетворення навчально-виховного процесу у спільну діяльність усіх його учасників і громадськості, спрямовану на досягнення стану повного фізичного, духовного та соціального благополуччя особистості.
 • Підготовка учнів до самостійного життя, формування адекватних механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.
 • Об'єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров'я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.

Особливості реалізації програми

Програма розвитку школи сприяння здоров'ю ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників школи. Мікроклімат у школі створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, батьки, медпрацівники, учні тощо.

Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження не потребує особливого навчання працівників школи. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості учня та чітко виконувати свої обов'язки. Позитивним момент - можливість доповнення її різними виховними заходами.


Основні нормативно-правові документи

1. Конвенція ООН про права дитини (прийнята у 1989 році Генеральною Асамблеєю ООН. Ратифікована Україною 27 лютого 1991 року).

2. Конституція України.

3. Основи законодавства України про охорону здоров’я (закон України від 19 листопада 1992 року зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 3 лютого 1993 року, Декретом Кабінету Міністрів України № 23-92 від 31 грудня 1992 року).

4. Указ Президента України “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя” (затверджено 15 березня 2002 року № 258/2002).

5. Державна програма профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року № 1418).

6. Національна програма “Репродуктивне здоров’я 2001-2005” (схвалено Указом Президента України від 26 березня 2001 року № 293/2001).

7. Національна Доктрина розвитку освіти України (затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002).

8. Про подальший розвиток міжнародного проекту “Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні” (наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 року № 157/281).

Список використаної літератури

1. Бойко О.В. Становлення та розвиток поняття "здоровий спосіб життя" // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Зб. наук. праць. Книга I. – К., 2000. – С. 117-124.

2. Войтенко В.М. Здоровий спосіб життя і рухова активність підлітків // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості: Зб. наук. праць. – К., 2001. – С. 64

3. Закопайло С.А. Компоненти здорового способу життя старшокласників // Фізичне виховання в школі. - 2001. - №3. – С. 52-53. – 2002. - №1. – С. 54-55.

4. Копельчук Я.В. Виховання в учнівської молоді здорового способу життя // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2002. – № 3. – С. 92-93.

5. Кравчук О.В. Нетрадиційні методи й системи оздоровлення. Навчальний посібник. – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2002. – 196 с.

6. Кузьменко В.Ю. Виховання у підлітків позитивного ставлення до здорового способу життя // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2002. –№ 4. – С. 102-104.

7. Козак Є.П. Самовиховання як шлях до здорового способу життя підлітків // Шляхи оптимізації практичної результативності процесу фізичного виховання школярів: Зб. теорет. та метод. матеріалів. – Хотин –Кам'янець-Подільський, 2000. – С. 26

8. Мельник С.В. Теоретичні основи формування у підлітків здорового способу життя // Теоретико-методичні проблеми навчання і виховання: Зб. наук. праць. – К.: Фенікс, 2000. – С. 52-60.

9. Новицька О.В. Рухова активність у системі здорового способу життя підлітків // Теорія і практика фізичного виховання. – 2001. – № 1-2. – С. 76-82.

10. Охрімчук С.Ю. Рухова активність як основний компонент соціально здорового способу життя // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. праць / Укл. В.І.Судаков, М.В.Туленков. – К.: МАУП, 2000. – Вип. I. Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – С. 13

11. Потапенко С.В. Девіантна поведінка, духовність і здоров'я учнівської молоді //Матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції "Духовний світ людини і сучасність". – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999.– С.27–30.

12. Фесюк О.П. Самооцінка школярами власної вихованості і культури здоров'я //Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології у сучасних умовах // Збірник наукових праць, Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1999. – С. 32

13. Щербак П.І. Інтегрований підхід до організації уроків фізичної культури як засіб оптимізації здорового способу життя учнів // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: Зб. наук. статей ІІ Міжнародної конф., 22-23 травня 2003 р. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 281-287.

14. Язловецька О.В. Самооцінка школярами духовного розвитку й культури здоров'я // Збірник "Наукові записки" – Випуск ХХV. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, Центрально-Українське вид-во, 2000. – С.185 –195.

15. Язловецька О.В, Язловецький В.С. Учням про здоров'я. – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2000. – 212 с.

Кiлькiсть переглядiв: 73