Повернутися до звичайного режиму

Основні напрямки діяльності ХЗОШ №94:

- упровадження сучасних педагогічних технологій, що спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні;
- створення оптимальних умов для навчання і виховання дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я;
- формування в учнів навичок здорового способу життя, свідомої потреби в руховій активності та свідомого ставлення до збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих;
- дотримання вимог нормативних документів про організацію роботи з питань харчування, медичного обслуговування, індивідуального навчання учнів та запобігання дитячому травматизму;
- підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти;
- активізація роботи органів учнівського самоврядування;
- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, сприяння діяльності кафедр ЗВО на базі школи, впровадження заходів, що сприяють міжнародній співпраці педагогічного і учнівського колективів закладу;
- виокремлення як одного з головних напрямків виховної роботи патріотичного виховання, яке є стратегічним за своїм значенням завданням;
- повсякденне виховання поваги до Конституції Держави, законодавства, державних символів;
- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;
- зміцнення матеріально-технічної бази та благоустрій території закладу освіти;
- забезпечення належного збереження та ефективного використання наявної комп’ютерної техніки;
- використання у повному обсязі ресурсів мережі ІНТЕРНЕТ.
Кiлькiсть переглядiв: 228