Нормативно-правова база


http://www.mon.gov.ua/education/average

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – http://www.rada.gov.ua/const/const1.htm
Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XІІ – http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/

Про дошкільну освіту: Закон України №2628-III, із змінами від 19 грудня 2006 р. – http://www.osvita.org.ua/pravo/law_01/

Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-ХІV – http://www.osvita.org.ua/pravo/law_02/

Про позашкільну освіту: Закон України №1841-III, із змінами від 06 червня 2005 р. – http://www.osvita.org.ua/pravo/law_03/
Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 – http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1663&Itemid=1302
Про мови в Українській РСР: Закон України від 28жовтня 1989 р. № 8312-XІ – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8312-11
Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF
Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94 – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/513/94
Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 – http://www.mon.gov.ua/education/average
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV – http://dnop.com.ua/dnaop/act9448.htm?cats=

Розділ II. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат: Наказ від 30.11.1993 р. № 430 - http://www.uapravo.net/data/base58/ukr58957.htm
Про затвердження Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу: Наказ Міністерства освіти України від 16.06.1994 р. № 184 - http://ped-inform.org.ua/?p=506
Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею: Наказ від 20.07.1995 р. № 217 - http://www.uazakon.com/document/spart97/inx97379.htm
Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004 - http://www.uazakon.com/document/spart88/inx88956.htm
Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу: Наказ від 09.04.1997 р. № 106 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0169-97
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 - http://www.uapravo.net/data/base49/ukr49927.htm
Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 - http://www.znz.edu-ua.net/storage/90.txt
Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1262 - http://www.uazakon.com/document/spart24/inx24686.htm
Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0146-01
Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0678-01
Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.738.0
Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0428-02
Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284 - http://www.uazakon.com/document/spart13/inx13846.htm
Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763 - http://www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=33&sort_order=0&page_num=6
Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306 - http://www.uazakon.com/document/fpart97/idx97686.htm
Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2003 р. № 363 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0525-03
Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1031.249.0
Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440 - http://www.uazakon.com/document/fpart70/idx70870.htm
Про затвердження Примірного тимчасового положення про освітній округ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 653 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0267290-06
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 - http://uazakon.com/documents/date_40/pg_iocrwj.htm
Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 - http://zakon.nau.ua/doc/?code=1312-2005-%EF
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2006 р. № 71 - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1413-07
Про затвердження-Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1153-2005-%EF
Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2 - http://www.uazakon.com/document/fpart40/idx40843.htm
Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 7лютого 2006 р. № 108 - http://osvita-ua.net/legislation/other/2588

Розділ III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1053.24.0
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 - http://www.uapravo.net/data/base28/ukr28235.htm
Державний стандарт початкової загальної освіти - http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/derj-standart-pochatk-new.pdf

Розділ IV. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18 грудня 2000 р. № 78

Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380

Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2003 р. № 781

Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 р. № 847

Розділ V. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства праці України, Міністерства у справах молоді і спорту України від 2 червня 1995 р. № 159/30/1526

Про затвердження Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів: Наказ Міністерства освіти України від 1 листопада 1995 р. № 307

Про затвердження Інструкції про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 1996 р. № 25/20

Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 44

Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Лист Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001 р. № 1/9-97

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності: Наказ Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. № 305

Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717

Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 р. № 579

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2000 р. № 584

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2000 р. № 588

Про організацію та проведення свят у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України: Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 14.10.2004 р. № 14/18.1-866

Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах: Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 р. №1/9-86

Про введення уроку футболу в загальноосвітніх закладах І-III ступенів: Лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2001р. №1/9-264

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 р. № 732

Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки Україна від 15.10.2004 р. № 797

Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.03 р. № 10/13

Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2003 р. № 306

Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів): Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 р. № 389

Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 р. № 601

Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2004 р. № 132

Про внесення змін до наказу МОН № 132 від 23.02.2004 р. «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 9 березня 2005 р. № 145

Про подолання проявів бюрократизму в освіті: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2005 р. № 297

Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2005 р. № 204

Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005 р. № 291

Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі

Концепція навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах

Про Типові навчальні плани початкової школи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682

Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 р. № 458

Розділ VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Про затвердження Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2001 р. № 447

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості: Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 29 серпня 2003 р. № 585/529/875

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 433

Про проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2006 р. № 13

Про результати проведення експерименту за програмою Іпtel® Навчання для майбутнього щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі: Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 10.11.2005 р. № 11/1-19

Розділ VII. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38

Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 р. № 383/239/131

Про перелік послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. № 61

Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1564

Розділ VIII. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р.№ 563

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616

Про постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 грудня 2004 р. № 918

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах: Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. № 242/329

Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв: Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 08.11.2004 року № 1/9-560

Розпорядження від 13 січня 2010 р. №82-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки"

Розділ IX. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

Про документи про освіту та вчені звання: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260

Про затвердження нових зразків деяких документів про загальну середню освіту: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 300

Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 200 3р. № 811

Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 р. № 810

Розділ X. ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України: Наказ Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 310

Положення про методичне об'єднання вчителів

Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України: Наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455

Про затвердження Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти України від 24 лютого 1999 р. № 50

Про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності

Про відзначення призерів і учасників Міжнародних учнівських олімпіад та їх учителів: Указ Президента України від 5 лютого 2000 р. № 169/2000

Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638

Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року»: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 900

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346

Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118

Про внесення змін і доповнень до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів

Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434

Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632

Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 р. № 161: Наказ Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2004 р. № 712

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1567

Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2005 р. № 402

Про присвоєння та підтвердження почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив»: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 р. № 385

Кiлькiсть переглядiв: 205